Välkommen in Aktuellt Lillla boken Målningar Giclée Objekt Info
a b g c d e f
KONST? NÄR?  
r
    Konstnärlig utbildning vid bl. a.

Svenska slöjdföreningens skola i Göteborg, Anders Baeckmans Reklamskola, Stockholm. Grafikstudier vid Sadie Bronfman Institute of Art, Montreal, Kanada, Salzburgakademin, Österrike. Utbildning i bildterapi.

Nära kontakt med olika kulturer och religioner under åren 1970-1987 i samband med bosättning i Mellersta Östern och Fjärran Östern samt Kanada. Resa till Indien nyligen.
Separat-, grupp- och samlingsutställningar på muséer, konsthallar, gallerier och konstföreningar regelbundet sedan 1977.

Representerad på muséer, hos kommuner och landsting, kulturnämnder och Statens Konstråd.

Utsmyckningsarbeten för Malmö Allm. Sjukhus.
Utsmyckning på Fungera rehabklinik i Göteborg.

Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium. Staden Salzburgs ateljéstipendium.

Medlem i KRO och andra konstnärssammanslutningar
 
Edna Hinnerson
Krageholms Gård
27196 Ystad
Hem: 0411-61377
mobil: 070 5691377
epost:
hebo1920@ystad.nu
 
         
         
uta
©Edna Hinnerson